Denne manual til afholdelse af borgersamlinger bygger på viden og erfaring fra Aarhus Kommunes Klimaborgersamling, som blev afholdt 2022/2023 i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Fonden Teknologirådet som tredjepartssekretariat.

Borgersamlinger er i sig selv en kompleks proces, der tilfører det kommunale demokrati en ny stemme, som ikke altid lige nemt lader sig oversætte ind i det repræsentative demokrati. I takt med at metoden udbredes, er det derfor relevant at synliggøre og dele erfaringer, der standardiserer dele af både planlægning og afholdelse af metode samt integration til det repræsentative demokrati.

Dette ”toolkit” er tænkt som en hjælp til netop dette – at give standardiserede værktøjer som kan lette dele af processen, så man kan fokusere på leverancen fremfor at opfinde den ”dybe tallerken”.