Gå til hovedindhold

Om Klimaborgersamlingen

Klimaborgersamlingen i Aarhus er skudt i gang - men hvorfor skal vi have en borgersamling? Hvem kan være med, og hvordan får de indflydelse? Find svarene her på siden.

 • Læs op

Indhold

  Til klimaborgersamlingen mødes 36 aarhusianere for at diskutere værdier, temaer og løsninger på et konkret klimaemne. Undervejs bliver de klædt på med faglig viden og eksempler på løsninger fra eksperter og Aarhus kommune. I sidste ende skal aarhusianernes holdninger, forslag og prioriteringer overleveres til byens politikere som et grundlag for arbejdet med den grønne omstilling i kommunen.

  Deltagerne i borgersamlingen vil levere anbefalinger til konkrete indsatser, som de mener, Byrådet bør vedtage. Anbefalingerne vil blive behandlet og besvaret af Aarhus Byråd, og resultatet af processen vil blive offentliggjort her på siden. 

  Borgersamlinger er en særlig interessant form for borgerinddragelse, fordi dialogen bliver mere kvalificeret når gruppen sætter sig sammen flere gange i samtale med eksperter og får afstemt, hvor de i fællesskab kan gå på kompromis med nogle hensyn for at tilgodese nogle andre hensyn.

  Morten Skou Nicolaisen, Afdelingsleder for Mobilitet i Aarhus Kommune

  Aarhus Omstiller står for den overordnede planlægning i tråd med Klimahandlingsplanen 2021-2024. Planlægningen vil foregå i samarbejde med delprogrammet Transport og Mobilitet i Teknik og Miljø.

  Teknologirådet er neutral tredjepart og står for udførelse og facilitering af borgersamlingen. Teknologirådet stod også bag faciliteringen af det nationale klimaborgerting 2020-2022.

  Borgersamlingen i Aarhus følger OECD’s 11 principper om den gode borgersamling, som du kan læse mere om her

  I Klimahandlingsplanen 2021-2024 står det beskrevet, at Aarhus skal afprøve nye måder at at inddrage borgerne i den grønne omstilling. Derfor blev der i foråret 2021 afholdt en mini-borgersamling om klimavenlig transport. Med de erfaringer er Aarhus nu klar til sin første store klimaborgersamling. 

  Forskning viser, at borgersamlinger giver borgerne større ejerskab over den grønne omstilling, fordi deres holdninger og bekymringer bliver hørt. Et større indblik i borgernes meninger gør politikerne i stand til at træffe beslutninger, der ligger i tråd med befolkningens holdninger. Med befolkningens opbakning bliver det nemmere at gennemføre klimatiltag med mindst mulig modstand.

  Deltagerne i Klimaborgersamlingen vil komme med en bred vifte af anbefalinger, som modtages og behandles i byrådet i form af en byrådsindstilling primo 2023.

   

  Klimaborgersamlingen i Aarhus vil bestå af 36 borgere, som vil afspejle den Aarhusianske befolkning i forhold til: køn, alder (fra 16 år), uddannelsesniveau og bopæl. Dette sikrer, at en bred vifte af stemmer fra Aarhus bliver hørt.

  Aarhus Kommune udsender en invitation til deltagelse med Digital Post til 15.000 aarhusianere. Derefter vil der automatisk og tilfældigt blive sammensat en mangfoldig gruppe af de borgere, der har sagt ja til at deltage.

  Klimaborgersamlingen vil arbejde med ét af to mulige emner.
  - Transport og Byplanlægning
  - Adfærd

  Aarhus Byråd har drøftet emnerne for klimaborgersamlingen på baggrund af aktuelle udfordringer og projekter i kommunens klimaarbejde. Det sikrer at borgernes input er efterspurgte og kan bidrage værdifuldt med det samme. Herefter er det op til klimaborgersamlingen selv at vælge den endelige vinkel på det, de gerne vil arbejde med. Dette bliver besluttet på klimaborgersamlingens første møde.

  Her har du mulighed for at hente et power point, der bl.a. giver dig svar på, hvad Byrådet gør Klimaborgersamlingens anbefalinger, hvordan medlemmerne af Klimaborgersamlingen er rekrutteret, hvad emnerne er og hvordan der evalueres. 

   

  Sidst opdateret: 23. februar 2024